אודות

הפורום הציבורי למדינה יהודית ודמוקרטית הוקם באפריל 2018 על מנת לתת מענה בתקשורת ברשתות ובשטח לפעילותם של גופי ההנתקה ולהילחם בתהליך ההנתקה אותו הם מקדמים.

הפורום מורכב מחילונים, דתיים ומסורתיים מכל גווני הקשת הישראלית ומייצג את הרוב הדומם שאוהב את היהדות.

הפורום הציבורי כשמו כן הוא, שלכם – של הציבור.  לכן:

  • יושב ראש הפורום ורכזי הערים יבחרו ע"י חברי הפורום.
  • חברי הפורום יצביעו מדי שנה על התכנית האסטרטגית של הפורום.
  • הפורום ממומן מדמי חבר ומתרומות של אנשים פרטיים.