וועדי הורים

מידע לחברי וועדי הורים בבתי ספר

איך בעצם קורה שסיורי סליחות מטעם בתי ספר מתבטלים? איך קורה שהילדים שלנו לומדים פחות מורשת ויהדות?

פעילי ארגוני ההנתקה שרבים מהם מגדירים את עצמם כאתאיסטים הבינו מזמן שכדי להשפיע על מערכת החינוך מבפנים הם חייבים להשתלב בועדי הורים שבבתי הספר זה תהליך פשוט ויש לו משקל רב בקבלת ההחלטות של בית הספר.

היהדות שייכת לכולנו. הנפגע העיקרי מהתהליך הזה זה הציבור החילוני שלאט לאט לוקחים ממנו את היהדות, את התכנים, את החשיפה לשורשים שלנו.

הורים יקרים, חייבים לשמור על היהדות במערכת החינוך, כל אחד ואחת בדרך שלכם תשתלבו במערכת החינוך ובועדי הורים שבבתי הספר שילדכם לומדים בו. אנחנו נלווה אתכם במהלך כל הדרך.

לפניכם מדריך על אקטיביזם חינוכי, ומדריך הסמכויות של ועד הורים. הזינו פרטים בטופס ההרשמה – וביחד נעצור את תהליך ההנתקה.

מידע על אקטיביזם יהודי חינוכי

  1. אקטיביזם חינוכי

מערכת החינוך בישראל רואה בהורים שותפים לתהליך החינוכי ומאפשרת להם להשפיע על בית הספר באמצעות מועצת ההורים וועד ההורים המוסדיים.

לצערנו בתקופה האחרונה השתיל הפורום החילוני הורים בעלי תפיסות אנטי יהודיות בבתי ספר רבים וגרם לירידה משמעותית בלימודי היהדות.

אנו קוראים לכם לקחת יוזמה ולהיות אקטיביסטיים חינוכיים. במאמץ קל תוכלו להצטרף למועצת ההורים ולוועד ההורים של בית הספר/הגן בו לומדים ילדיכם.

יחד נדאג שילדינו יהיו שורשיים יותר, יכירו יותר את המורשת העשירה שלנו ויהיו 'צברים' עסיסיים, מלאי ציונות וחזון.

  1. איך בוחרים ועד הורים ומתי?

בגני הילדים:

נציגות ההורים בגן תיבחר מדי שנה באספה כיתתית של כל ההורים לא יאוחר מחודשיים מפתיחת שנת הלימודים. בנציגות יכהנו שלושה מקרב הורי הגן.

בבתי הספר:

מועצת ההורים: נציגות ההורים בכיתות תיבחר מדי שנה באספה כללית של כל הורי הכיתה לא יאוחר מתום חודשיים מפתיחת שנת הלימודים. בנציגות הכיתה יכהנו 3 חברים מקרב הורי הכיתה. כלל נציגויות הכיתות בבית הספר תשמשנה מועצת הורי בית הספר , שהיא הגוף הבוחר את וועד ההורים המוסדי.

ועד ההורים יבחר מדי שנה בהתאם לתקנון הבחירות, לא יאוחר מחנוכה. בוועד יכהנו לא פחות מ-7 חברים ולא יותר מ-15 חברים. בהתאם להחלטת מועצת ההורים אפשר יהיה להגדיל את מספר חברי הנציגות. הנציגות תבחר מבין חבריה יו"ר, סגן יו"ר וגזבר, והיא רשאית לבחור ועדות, נציגים ובעלי תפקידים נוספים כפי שתמצא לנכון.

הבחירות למועצה ולוועד ההורים נערכות עד חודשיים מתחילת שנה"ל או עד חנוכה. המוקדם מביניהם.

  1. איך פועלים בוועד ההורים?

לוועד ההורים ישנה השפעה על צורת הלימוד בבית הספר, העמותות שיכנסו בשעריו ותכני ההעשרה שיוענקו לתלמידים. (כמו כן יש לוועד סמכויות נוספות כמפורט בחוברת.)

האמת שהעיקר היא הרוח. מנהל/ת שתפגוש הורים שרוצים מורשת, שמבקשים לחנך לציונות ערכית ושורשית יישרו קו עם ההורים וישקיעו בכיוון הזה. זו מטרתנו וזה ממש לא מסובך.

  1. אין לכם כוח?

ניתן להשפיע גם באמצעים נוספים:

  • א. בקשה לקבלת תכנית הלימודים הבית ספרית.
  • ב. העלאת דרישות לתגבור תכני המורשת וההיסטוריה היהודית.
  • ג. עירנות למקרי הנתקה שנעשים על ידי הורים קיצוניים.