תחומי פעילות הפורום הציבורי

  1. חשיפת קמפיין ההנתקה ותוצאותיו והבאתו לידיעת הציבור.
  2. התמודדות עם גופים שנלחמים בצביון היהודי של מדינת ישראל.
  3. נתינת תמיכה וגיבוי לנפגעי קמפיין ההנתקה.
  4. חיזוק האווירה והגאווה היהודית בציבור הישראלי.
  5. חיזוק העיסוק במורשת היהודית במוסדות החינוך והתרבות.

הפורום מורכב משלוש מחלקות:

מחלקה מוניציפלית: המחלקה בסיוע פעילים מקומיים מכל רחבי הארץ פועלת בערים השונות באמצעות חוגי בית, פעילויות חינוכיות, פעולות הסברה בשטח ופעילות ברשת החברתית. הפורום מעניק הכוונה וסיוע ליוזמות מקומיות לעצירת קמפיין ההנתקה ולקידום הצביון היהודי.

מחלקה משפטית: המחלקה מעניקה סיוע משפטי במקרי הנתקה, מחקר ופעילות משפטית אקטיבית לחיזוק זהותה היהודית של מדינת ישראל ולבלימת ההנתקה.

מחלקת הסברה: מחלקת ההסברה פועלת ללא לאות כדי לחשוף את הגופים והאג'נדות האמתיות שמובילים את קמפיין ההנתקה. חברי מחלקת ההסברה פועלים בזירות התקשורתיות השונות על מנת להיות לפה לרוב הדומם ולתת ביטוי לאהבת היהדות של רוב רובו של הציבור הישראלי.