כמה עובדות על תהליך ההנתקה

  1. תהליך ההנתקה, או בשמו המוכר 'קמפיין ההדתה', הוא פעילות מתוכננת של מספר ארגונים בישראל. בין הארגונים הפעילים: הפורום החילוני, ישראל חופשית וארגון 'מולד'. חלק מפעילותם ממומן על ידי קרנות וגופים זרים.
  2. מטרת המהלך היא לנתק את הציבור הישראלי הכללי מזהותו היהודית בדרכים שונות.
  3. המטרה הסמויה של אותם גופים היא לאפשר בכך את הפיכת מדינת ישראל היהודית למדינת כל אזרחיה. המכשול העיקרי למימוש האג'נדה שלהם טמון בקשר של הציבור בישראל למסורת היהודית. הזיקה למסורת היהודית נותנת ביסוס לרעיון המדינה היהודית אותו מנסים אותם ארגונים לחסל.
  4. שיטת העבודה של המנתיקים היא: יצירת דמוניזציה של היהדות, הפיכת ויכוחים לגיטימיים בין הזרמים בציבור הישראלי למחלוקות רועשות ומלאות שנאה, עיוות תפיסת העולם היהודית והפחדה וזריעת בהלה מפני המהפכה הדתית שלטענתם עומדת לפתחנו ובמהלכה תיהפך ישראל לאיראן.
  5. היעדים של מנהלי תהליך ההנתקה הם:
  • עיצוב דעת הקהל בישראל לסלידה מהיהדות וזלזול בערכיה.
  • ניתוק דור ההמשך מכל זהות וערך יהודי.
  • טשטוש ושינוי הצביון היהודי של מדינת ישראל.

6. המנתיקים אוהבים לדבר בשם רוב הציבור אך נוהגים להתעלם ממחקרי עומק וסקרים שאומרים באופן ברור: הציבור בישראל אוהב את היהדות.