מתן ישראל בן 19, לקראת גיוס לצה"ל מהיישוב אדם

אני קורא לבני נוער להצטרף לפעילות פוליטית וציבורית כדי ולהשפיע בנושאים בהם הם מאמינים לחזק ולשמור על הזהות במרחב הציבורי היהדות חשובה לי מכיון שאני יהודי דתי וזו האמת שלי וזה לא מסמל זה דרך החיים של העצמי האמיתי

בחרתי להצטרף כי המדינה שלנו היא מדינה יהודית ועלינו לשמור עליה כיהודית ודמוקרטית, לאחרונה נהיה טרנד לכנות כל דבר שיש בו סממן יהודי "הדתה" אז בעיניי לא אין הדתה! יש מדינה יהודית ודמוקרטית.

הצטרפתי לפורום הציבורי לישראל יהודית ודמוקרטית כי הערכים היהודים במרחב הציבורי הם דרך חיי. אני רואה מה קורה מסביב בכל הקשור לקיצוניים שרוצים למחוק את הזהות היהודית ולהפוך אותה למדינת כל אזרחיה, וזה לא משהו שאפשר להתעלם ממנו.