מישל פרז, ראשון לציון

קודם כל אני יהודי ואני גאה ביהדות שלי, אני עושה קידוש כל שישי, ומניח תפילין לעיתים רחוקות, אבל קנאי לתורת ישראל. יחד עם זאת אני לא גורע אף יהודי, כל אחד שיקבל את מורשת העם היהודי לפי הבנתו. כך הייתי רוצה שגם יקבלו אותי. מצד שני לגבי אהבת הארץ מבחינתי אין פשרות. אני מאמין שאף יהודי לא הגיע לכאן בטעות, הוא הגיע בגלל התורה שאומרת שפה ביתו, אז גם להתכחש לדת וגםלהתכחש למדינה, בעצם מובילה אותנו למדינת כל אזרחיה, מדינה שהיהדות בה כבר לא תקפה, וכאדם פעיל חברתי במאבק נגד המסתננים הלא חוקיים מתוך אהבת המדינה לא יכולתי לשתוק לכל אותם קיצוניים שמבזים תפילין, ואת היהדות.

מאותו הרגע כאשר הכרתי את הפורום הציבורי לישראל יהודית ודמוקרטית מיד החלטתי להצטרף למאבק על שמירת היהדות במרחב הציבורי מבחינתי בלי היהדות אין מדינת ישראל.