חיבור למסורת ישראל - נתונים

הגופים הנאבקים נגד דמותה היהודית של המדינה טוענים שרוב הציבור הישראלי סולד מהיהדות.

המציאות מוכיחה שהמצב בשטח שונה לחלוטין.

מכון גוטמן וקרן אבי-חי עורכים מאז 1991 מחקר מתמשך על דמותה היהודית של מדינת ישראל. מדובר במחקר מקיף ולא בסקר טלפוני קליל. מסקנות דו"ח גוטמן אבי-חי האחרון שהתפרסם בסוף שנת 2011 מעידות על חיבור חזק של הציבור הישראלי ליהדות.

הנה כמה נתונים מהדו"ח:

  • 60% מהישראלים עורכים קידוש בשבת.
  • יותר מ75% אחוז שומרים כשרות.
  • ואילו את חגי ישראל מציינים 85% מהציבור הישראלי.

נתונים אלו מוכיחים באופן ברור: רוב הציבור בישראל הוא בעל זיקה ליהדות, רואה בה חלק אינטגרלי מחייו ורוצה שתקבל ביטוי מרכזי בחיים הציבוריים במדינת ישראל.

אנו בפורום הציבורי נשמיע את קולו של הרוב הדומם ונמנע מגורמים קיצוניים להשתלט על המרחב הציבורי.

לחץ כאן לקריאת הדו"ח המלא