חזון הפורום

נפעל ל:

  • שמירה על הצביון היהודי של מדינת ישראל- היהדות היא הבסיס לציונות.
  • שמירה על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
  • הכרה והזדהות עם המורשת היהודית במוסדות החינוך ובתרבות, זו המורשת שלנו.
  • נתינת ביטוי לרוב הדומם בישראל, עם ישראל אוהב את היהדות.
  • הובלת שיח מקרב ומאחד בין חלקי העם.

נפעל נגד:

  • ניתוק מדינת ישראל מערכיה היהודיים ופגיעה בהיותה מדינה יהודית.
  • ניתוק הציבור היהודי בישראל, מוסדות החינוך והתרבות, מהמורשת היהודית.
  • שיח מתלהם של שנאה ופלגנות סביב היהדות וערכיה. יש למנוע סכסוכים ושנאה בינינו.
  • כפייה מכל סוג שהוא, דתית או חילונית
  • דמוניזציה של היהדות ואיומים קיצוניים כאילו אירן זה כאן.